Projectes

1- Gestió i Conservació d’Espais Naturals (Muntanya d’Alinyà).
2- Reintroducció d’espècies presa com el conill de bosc al Prepirineu.
3- Seguiment i censos d’aus a la Muntanya d’Alinyà: rapinyaires, gall fer i mussol pirinenc.
4- Educació ambiental i guiatges a l’Espai Natura Munanya d’Alinyà.
5- Treballs de camp i divulgatius en el Projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus.
6- Anellament científic en diverses zones de Catalunya.
7- Assessoraments en fauna en diverses finques de la Fundació Catalunya-La Pedrera.
8- Estudi d’impacte ambiental d’un parc eòlic a les serres del Port del Compte.
9- Gestió de tres punts d’alimenatció per a aus necrofagues.
10- Seguiment de les poblacions d’estornells a la ciutat de Mataró.
11-Coordinació d’estudiants en període de pràctiques.
12- Coordinadors dels censos simultanis en punts d’alimenatció per a voltors a Catalunya, Andorra, Aragó i França entre els anys 2008-2010.
13- redacció de l’estudi de viabilitat per a ala reintroducció de l’àguila pescadora a Girona.
14- Realització de hacking’s de voltor negre i duc
15- Assessorament al Parac Natural de la Muntanya de Montserrat per l’establiment d’un punt d’alimentació per aufrany.